//click submit $(document).ready(function() { $(".loginSubmit").click(function() {//login click if($(this).attr("id")=="registration_submit"&&$("#souhlasim_podminky_check").is(':checked')==false){ zobrazChybuReg("Chcete-li se zaregistrovat, musíte souhlasit s podmínkami"); return; } //$(".loginErr").hide(300); $.post("/PHP/login/loginAjax/script.php", $(this).closest("form").serialize(), function( data ) { //$(".loginErr").text( data ); //alert(); data = data.trim(); switch(data){ case "200" : zobrazChybu(""); location.reload(); break; case "400" : zobrazChybu("Špatný email nebo heslo!"); break; case "401" : zobrazChybu("Nejsou vyplněna všechna pole!"); break; case "210" : zobrazChybuReg(""); var confirm_url = "http://www.prijmeni.cz/confirm_code.php"; var emailForm = $("#registration-box").find("form").find("input[name='email']").val(); location.href = confirm_url+"?email="+emailForm+"&v=1"; break; case "410" : zobrazChybuReg("Nejsou vyplněny všechny údaje!"); break; case "411" : zobrazChybuReg("Nesprávný tvar jména."); break; case "412" : zobrazChybuReg("Nesprávný tvar příjmení."); break; case "413" : zobrazChybuReg("Nesprávný tvar emailu"); break; case "414" : zobrazChybuReg("Nesprávná podoba hesla."); break; case "415" : zobrazChybuReg("Nesprávná podoba dnu narození."); break; case "416" : zobrazChybuReg("Nesprávná podoba měsíce narození."); break; case "417" : zobrazChybuReg("Nesprávná podoba roku narození."); break; case "418" : zobrazChybuReg("Zadana hesla nejsou stejná."); break; case "419" : zobrazChybuReg("Tento email již používá jiný uživatel."); break; default : zobrazChybu("Neznámá chyba ("+data+")"); zobrazChybuReg("Neznámá chyba ("+data+")"); } }); }); }); //login social popups $(document).ready(function(){ //For Gmail $('a.loginGoogle').oauthpopup({ path: '/PHP/login/login.php?google', width:650, height:350, }); //For facebook $('a.loginFacebook').oauthpopup({ path: '/PHP/login/login.php?facebook', width:600, height:300, }); }); function zobrazChybu(err){ if(err == ""){ $(".loginErr").hide(300); }else { $(".loginErr").text(err); $(".loginErr").show(300); } } function zobrazChybuReg(err){ if(err == ""){ $(".registrationErr").hide(300); }else { $(".registrationErr").text(err); $(".registrationErr").show(300); } }